E- szkolenia BHP

Szkolenie okresowe BHP dla: Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane

 

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Więcej
Liczba uczestników Cena za osobę
od 1 do 2 osób 200,00 zł
od 3 do 10 osób 150,00 zł
od 11 do 20 osób 130,00 zł
od 21 osób 100,00 zł
Sprawdź cenę

Szkolenie okresowe BHP dla: Pracowników administracyjno-biurowych

Forma szkolenia : samokształcenie kierowane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Więcej
Liczba uczestników Cena za osobę
od 1 do 2 osób 75,00 zł
od 3 do 5 osób 55,00 zł
od 6 do 10 osób 45,00 zł
od 11 do 20 osób 35,00 zł
od 21 osób 25,00 zł
Sprawdź cenę

Szkolenie okresowe BHP dla: Kadr inżynieryjno-technicznych

Forma szkolenia : samokształcenie kierowane

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • Metod likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Więcej
Liczba uczestników Cena za osobę
od 1 do 2 osób 145,00 zł
od 3 do 5 osób 90,00 zł
od 6 do 10 osób 65,00 zł
od 11 do 20 osób 40,00 zł
od 21 osób 25,00 zł
Sprawdź cenę
Copyright © 2012-2021 SAFTEKO. Wszystkie prawa zastrzeżone
BHP Bolesławiec :: Szkolenia :: Kursy :: Nadzory :: Dokumentacja
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito