HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) stanowi System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli i dotyczy zespołu zaplanowanych działań mających na celu zapewnić i chronić najwyższą jakość żywności w trakcie jej produkcji i dystrybucji w sektorze spożywczym.

Systemowe podejście w głównej mierze ma zapobiegać powstawaniu wad produktów spożywczych poprzez identyfikację i następnie ścisłą kontrolę miejsc (punktów) krytycznych w procesie produkcyjnym łańcucha żywnościowego. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych wraz z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.), uwzględniającą niniejsze rozporządzanie określają, iż każdy podmiot działający na rynku spożywczym obowiązany jest przestrzegać wymagań higienicznych w oparciu o zasadę dobrej praktyki higienicznej  (GHP) oraz produkcyjnej (GMP), stanowiących wstęp do wdrożenia systemu HACCP.

Wśród podmiotów, których dotyczy przestrzeganie zasad w oparciu o HACCP wyróżnić można m.in.: cukiernie, lodziarnie, piekarnie, zakłady mięsne, magazyny i samochody chłodnicze, szpitale, przedszkola, ośrodki oświatowe, punkty gastronomiczne, punkty sprzedaży bezpośredniej żywności i wiele innych.

Oferta naszej firmy polega na sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji spełniającej specyficzne wymogi prawa żywnościowego przy uwzględnieniu specyficznych warunków każdego z zakładów, m.in.:

  • Sporządzanie kompletnej dokumentacji HACCP;
  • Opracowywanie dokumentacji GHP/GMP;
  • Opracowywanie instrukcji i procedur GHP/GMP;
  • Pozostała dokumentacja towarzysząca systemom HACCP.
     

Zobacz także:

Copyright © 2012-2021 SAFTEKO. Wszystkie prawa zastrzeżone
BHP Bolesławiec :: Szkolenia :: Kursy :: Nadzory :: Dokumentacja
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito