Ochrona Środowiska

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest już nie tylko obowiązkiem, ale także bardzo ważnym elementem zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem każdy, kto korzysta ze środowiska jest zobowiązany do uregulowania szeregu obowiązków formalno-prawnych, których zakres  ściśle zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dotyczy to wszystkich, którzy w wyniku swojej działalności mają związek z gospodarowaniem odpadami, wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, poborem wód podziemnych i powierzchniowych, czy wprowadzaniem ścieków do wód i gleby.

SAFTEKO, wychodząc naprzeciw wspomnianej tematyce, oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm w obszarze ochrony środowiska na każdym etapie. W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • outsourcing środowiskowy, w tym stała i doraźna obsługa w zakresie ochrony środowiska,
 • gospodarka odpadami, w tym sporządzanie dokumentacji na potrzeby m.in.:
  a) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
  b) uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  c) uzyskania zezwolenia na transport odpadów,
  d) uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,
  e) uzyskania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  f) zbiorczych zestawień danych o odpadach,
  g) ewidencjonowania odpadów.
 • gospodarka wodno-ściekowa, w tym m.in. sporządzanie operatów wodnoprawnych.
 • ochrona powietrza, w tym opracowanie dokumentacji na potrzeby m.in.:
  a) uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  b) zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia do powietrza.
 • naliczanie opłat środowiskowych, w tym m.in. za :

a) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza,
b) ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,
c) pobrane wody podziemne lub powierzchniowe,
d) odpady poddane składowaniu.

 • naliczanie opłat produktowych.

 

Zobacz także:

Copyright © 2012-2021 SAFTEKO. Wszystkie prawa zastrzeżone
BHP Bolesławiec :: Szkolenia :: Kursy :: Nadzory :: Dokumentacja
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito