Ochrona Przeciwpożarowa

Chcąc uniknąć ryzyka powstania zagrożenia pożarowego i tym samym ogromnych, nieraz nieodwracalnych strat w ludziach i mieniu, należy przestrzegać ustalonych zasad ochrony przeciwpożarowej, dotykających swoim zasięgiem otaczające środowisko, obiekty, budynki oraz tereny przyległe.

Uwzględniając zapisy polskiego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wymogów z tym związanych oferujemy usługi ppoż. następującego typu:

  • Szkolenia dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • Opracowywanie Planów Ewakuacyjnych;
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach budowlanych i przyległym terenie;
  • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji;
  • Sprzedaż sprzętu i oznakowania przeciwpożarowego.

Zobacz także:

Copyright © 2012-2021 SAFTEKO. Wszystkie prawa zastrzeżone
BHP Bolesławiec :: Szkolenia :: Kursy :: Nadzory :: Dokumentacja
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito