Wyszukiwarka

Logowanie

Usługi BHP dla firm

E-szkolenia

Obowiązek stosowania przepisów bhp jest wszystkim dobrze znany i stale egzekwowany w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach przez państwowe jednostki nadzoru jak PIP. Bieżąca koordynacja przepisów prawa z warunkami panującymi w zakładach pracy wymaga nieraz poświęcenia ogromnych pokładów czasu i energii, których nieraz może brakować.

Szkolenia internetowe (e-learning) są w obecnych czasach ogromnie popularnym kierunkiem aktualizowania oraz poszerzania wiedzy. Za tym stanem rzeczy przemawia wiele kwestii organizacyjnych oraz ekonomicznych. Oszczędność czasu i pieniędzy oraz zwiększona skuteczność przyswajania wiedzy, to główne walory szkoleń prowadzonych w tej formie.

Ochrona Środowiska

Ochrona Przeciwpożarowa

Zgodnie z polskim ustawodawstwem każdy, kto korzysta ze środowiska jest zobowiązany do uregulowania szeregu obowiązków formalno-prawnych, których zakres ściśle zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Chcąc uniknąć ryzyka powstania zagrożenia pożarowego i tym samym ogromnych, nieraz nieodwracalnych strat w ludziach i mieniu, należy przestrzegać ustalonych zasad ochrony przeciwpożarowej, dotykających swoim zasięgiem otaczające środowisko, obiekty, budynki oraz tereny przyległe.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

HACCP

Szkolenia z pierwszej pomocy mają za zadanie wykształcić wśród uczestników, będących w życiu codziennym potencjalnymi świadkami wypadku, urazu czy nagłego ataku choroby, poprawne nawyki ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) stanowi System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli i dotyczy zespołu zaplanowanych działań mających na celu zapewnić i chronić najwyższą jakość żywności w trakcie jej produkcji i dystrybucji w sektorze spożywczym.

 

Copyright © 2012-2021 SAFTEKO. Wszystkie prawa zastrzeżone
BHP Bolesławiec :: Szkolenia :: Kursy :: Nadzory :: Dokumentacja
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito